PKRU Channel : ภาพบรรยากาศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด“พิธีลอดซุ้มตราพระราชลัญจกรและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1