Blood

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสา "แบ่งปันด้วยความรัก บริจาคโลหิตช่วยชีวิต"
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต